МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ BIM

СПІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДАНИХ (CDE)

Загальне Спільне середовище даних (CDE) є єдиним джерелом інформації для проектів BIM, яке ми використовуємо для збору, управління та поширення документації, графічних моделей і неграфічних даних для всієї команди проекту. Простота використання і повторного використання інформації серед сторін веде до спрощеного бережливого lean-процесу реалізації проекту BIM.

ЦІННІСТЬ
Інтеграція членів команди для значно кращих результатів
Синхронізовані і добре скоординовані інформаційні робочі процеси потоки
Можливість для команди залишатися на зв’язку, працюючи в різних місцях

ІНСТРУМЕНТИ
BIM360 Design, BIM360 Docs, Dalux Box

BIM ПРОЕКТУВАННЯ

Проектування BIM – це процес створення багатопрофільних мульти-дисциплінарних BIM моделей BIM (архітектура, будівельні конструкції, вентиляція і кондиціювання, водопостачання, освітлення, протипожежний захист, електрика і т. д.) у формі повного інформаційного цифрового зображення відображення того, що повинно бути побудовано. BIM мМоделіь BIM є єдиним джерелом даних, що розвивається і накопичується, та є доступноюим для прийняття рішень на будь-якій стадії проекту

ЦІННІСТЬ
Підвищена точність і узгодженість проектування
Швидке виконання змін в проектуванні
Висока якість креслень, специфікацій, згенерованих з BIM моделей

ІНСТРУМЕНТИ
Autodesk Revit, Tekla

BIM МОДЕЛЮВАННЯ

BIM моделювання це створення моделей BIM на основі існуючої інформації з 2D-креслень, складальних креслень виконавчої документації або даних лазерного сканування, щоб надати можливість використання BIM в 3D-координації (наприклад, існуючі умови з новими інсталяціями), покращити візуальне сприйняття та розуміння існуючих конструкцій і обладнання, використовуючи BIM для експлуатації та управління активами

ЦІННІСТЬ
Інтеграція потенціалу BIM в існуючі активи
3D-координація для при обробки інтеграції нових проектих рішень ів
BIM мМоделіь BIM як основа для систем управління активами

ІНСТРУМЕНТИ
Autodesk Revit, Tekla, Autodesk Civil 3D, 3D Laser Scanning

ІНЖЕНЕРНИЙ АНАЛІЗ

Процес інженерного аналізу використовує модель BIM як джерело інформації для інженерних розрахунків (на приклад, визначити поведінку системи споруд, провести оцінку енергії енергоефективності або знайти найбільш ефективне технічне рішення)

ЦІННІСТЬ
Інтегровані розрахунки з використанням BIM моделі BIM
Автоматизовані складні і трудомісткі задачі проектування і рутинної роботи
Швидка оцінка альтернатив для оптимальних інженерних рішень

ІНСТРУМЕНТИ
Autodesk Insight, MagiCAD

3D КООРДИНАЦІЯ

Процес 3D-координації полягає в забезпеченні того, щоб конфігурація моделей BIM була придатна для спільного використання, працездатна і враховувала виключала всі перетини і зіткнення в проектіта конфлікти. Мета координації полягає в тому, щоб уникненні ути польових конфліктів на будівельному майданчику шляхом їх вирішення до початку будівництва.і дорогих питань координації під час будівництва

ЦІННІСТЬ
Координація декількох проектів між дисциплінами, включаючи підрядників
Установлення Мметиа «нульових зіткненьвідсутності колізій» у виданих проектах, щоб значно зменшити ла кількість польових конфліктів на будівельному майданчику

ІНСТРУМЕНТИ
Autodesk Navisworks, BIM360 Coordinate

ОГЛЯД VR МОДЕЛІ

Використання можливостей віртуальної візуалізації BIM моделей BIM для більш чіткого і однозначного сприйняття характеристик проекту клієнтом, кінцевим користувачем, підрядником, консультантом, або оператором та ін. у віртуальному середовищі для внесення відповідних коригувань до початку будівельних робіт або закупівлі матеріалів

ЦІННІСТЬ
Зацікавленим сторонам простіше візуалізувати проекти
Можливість передачі досвіду від кінцевого користувача до розробника проекту
Досягається Ввисокий рівень обізнаності та розуміння проекту серед членів команди

ІНСТРУМЕНТИ
BIM360 Docs, BIM 360 Design, VR

ПЕРЕВІРКА ПРОЕКТУ

Використання BIM моделей BIM на етапі проектування для перевірки, затвердження проекту, контролю ходу розробки, перевірки відповідності і т.д. Забезпечення спільної роботи клієнта, проектанта, будівельника і оператора об’єкта для прийняття кращих рішень

ЦІННІСТЬ
Можливість раннього залучення зацікавлених сторін для прийняття рішення
Кращі рішення приходять завдяки кращому розумінню проекту
Уникнення помилок, які інакше не могли б бути виявлені

ІНСТРУМЕНТИ
BIM360 Docs, BIM 360 Design, VR

СТВОРЕННЯ КРЕСЛЕНЬ, СПЕЦИФІКАЦІЙ

BIM моделі в якості одного джерела для створення набору креслень і специфікацій обсягів робіт. Інтегровані і взаємозалежні дані дозволяють створювати високоточні документи, необхідні для комплексних оцінок і, в кінцевому підсумку, для побудови проекту

ЦІННІСТЬ
Ефективна видача креслень і специфікацій з перевірених BIM моделей BIM
Скорочення часу на виготовлення креслень, швидке внесення змін
Точна інформація для закупівель і розподілу ресурсів

ІНСТРУМЕНТИ
Autodesk Revit

4D ВІРТУАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

Планування віртуального будівництва 4D – це процес зв’язування BIM -моделі з графіком будівництва, який супроводжуєтьсяз відстеженням ходу будівництва з використанням середовища 4D. Візуалізація послідовності і методології побудови за графіком з метою виявлення і усунення просторово-часових колізій

ЦІННІСТЬ
Оптимізація графіка будівництва
Візуалізація прогресу за допомогою звітів для кращої оцінки: плановий прогрес в порівнянні з фактичним, віртуальні фізичні значення проти фактичних фізичних значень
Відстеження ходу будівництва в режимі реального часу

ІНСТРУМЕНТИ
Synchro 4D, Synchro Site, Fuzor

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ

Візуалізація і комунікація – це процес використання можливостей BIM моделі BIM для покращення візуального розуміння проекту і налагодження комунікації, роблячий дані легкодоступними і придатними до роботи

ЦІННІСТЬ
Краща візуалізація і ясність того, що повинно бути побудовано для будівельників
Доступ до найбільш оновлених схвалених моделей, креслень і документів для співробітників виконавців робіт на об’єкті
Використання QR-кодів на кресленнях і на об’єкті для полегшення доступу і контролю версій

ІНСТРУМЕНТИ
BIM 360 Design, BIM360 Docs

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Контроль якості – це процес використання моделі BIM і спільного середовища даних CDE для систематизації робочих процесів з виявлення, відстеження та вирішення проблем якості в процесі будівництва. Це реалізується на основі мобільного доступу до CDE зі спеціально налаштованими інформаційними потоками та робочими процесами

ЦІННІСТЬ
Легкий доступ і відстеження статусу проблем
Скорочення часу на повідомлення про проблему і затримки

ІНСТРУМЕНТИ
BIM 360 Built, BIM360 Docs

ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

Планування безпеки на місці передбачає використання BIM моделі BIM для визначення можливих ризиків на кожному ключовому етапі будівництва, для візуалізації безпеки процесів будівництва або та пов’язаних з ним загроз ризику і, моделювання заходів для забезпечення безпеки, особливо в поєднанні з будівельними роботами

ЦІННІСТЬ
Планування заздалегідь, здатність чітко візуалізувати можливі проблеми і підготувати превентивні заходи
Моделювання і візуалізація ризиків безпеки для командних інструктажів з охорони праці

ІНСТРУМЕНТИ
Autodesk Revit, Synchro 4D, MS PowerPoint

ВИКОНАВЧЕ ВІМ МОДЕЛЮВАННЯ

Виконавче BIM моделювання – це процес вирівнювання приведення у відповідність конфігурації та інформаційної складової ВІМ моделі ії згідно задуманого до збудованого стану активу. Це Рреалізується шляхом польової перевірки внесення змін в модель моделювання на основі даних тривимірного лазерного сканування точок хмари точок і / або існуючих креслень розмітки даних про зміни та виконавчої документаціїі готової документації

ЦІННІСТЬ
Надійне джерело інформації для подальшого використання в експлуатації
Велика Вища доступність і можливості для подальшого використання в порівнянні зі стандартним набором паперових креслень

ІНСТРУМЕНТИ
Autodesk Revit, Tekla, 3D Laser scanning

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВІВ

Інформаційне моделювання активу – це процес стан розробки BIM моделі BIM на етапі приймання об’єкту в експлуатацію, який досягається шляхом накопичення додавання і зв’язування всіх даних в ВІМ моделі протягом всього періоду проектування та будівництва, необхідних для забезпечення функцій управління експлуатацією і активами

ЦІННІСТЬ
Модель AIM як єдине джерело актуальної, корисної інформації, готової до прийняття рішень
Можливість інтеграції даних моделі з програмним забезпеченням для управління об’єктами і активами, використовуючи всі переваги оцифрованих даних у вас під рукою

ІНСТРУМЕНТИ
Revit, Navisworks, BIM360 Design

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ, АКТИВАМИ І ПРОСТОРОМ

Управління експлуатацією, активами і простором служить дляз використанням технологічних платформ, заснованих на надійних даних з AIM моделі AIM (BIM)

ЦІННІСТЬ
Використання BIM даних BIM для забезпечення найбільш ефективного обслуговування, планування, використання простору, управління активами

ІНСТРУМЕНТИ
ARCHIBUS Applications, Dalux FM