PROJEKTOWANIE

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU (BIM)

BIM JEST PIERWSZYM ETAPEM CYFROWEJ TRANSFORMACJI DANYCH INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PODCZAS PROJEKTOWANIA

Modelowanie istniejących warunków
Modelowanie 3D
Multidyscyplinarne zintegrowane projektowanie
Zarządzanie przestrzenią i koordynacja
Analiza decyzji projektowych i wykrywanie kolizji
Weryfikacja projektu
Analiza inżynieryjna (budowa, oświetlenie, energia)
Wirtualna rzeczywistość do analizy rozwiązań projektowych
Wykonywanie przedmiarów

ZALETY BIM DLA KLIENTÓW

Do 10% redukcji całkowitych kosztów projektu
Digitalizacja budynków i konstrukcji inżynierskich
Wysoki poziom interdyscyplinarnej koordynacji uczestników projektu
Optymalne zarządzanie przestrzenią
Projektowanie bez interdyscyplinarnych błędów i kolizji
Korekta błędów przed rozpoczęciem budowy
Optymalna reprezentacja w rzeczywistości wirtualnej (VR)
Zautomatyzowane przedmiary z dokładnością 3%
Do 30% redukcji czasu projektowania
Do 50% redukcji kosztów związanych ze zmianami i szybką zmianą decyzji projektowych

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE:

Rozwiązania architektoniczne
Konstrukcje budowlane
Plan główny
Rozwiązania technologiczne
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja
Zasilanie elektryczne
Słabe prądy i automatyka
Szacowanie kosztów

DORADZTWO I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ROZWIĄZAŃ INŻYNIERYJNYCH

OFERUJEMY PROFESJONALNE KONSULTACJE TECHNICZNE I AUDYT DLA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW I KOORDYNACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zakres uprawnień
Program wymagań
Optymalizacja kosztów (rozwiązania projektowe, energia, wykorzystanie przestrzeni i inne)
Analiza decyzji projektowych i identyfikacja skrzyżowań
Sprawdzenie projektu
Zielone budynki (LEED i BREEAM)
Koordynacja uczestników projektu
Koordynacja z dostawcami sprzętu
Koordynacja z lokatorami
Projekt dla najemców