INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I KOORDYNACJA

WYKONUJEMY PROJEKTY INŻYNIERSKIE I GWARANTUJEMY ODPOWIEDNĄ INTERAKCJĘ UCZESTNIKÓW PROJEKTU I KOORDYNACJĘ, W TYM TRANSMISJĘ INFORMACJI

Koordynacja interdyscyplinarna
Zarządzanie zakresem pracy
Koordynacja projektu 3D
Zarządzanie procedurą wykrywania kolizji
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie postępem
Zarządzanie procedurą analizy projektu
Zarządzanie kosztami
Zarządzanie komunikacją w projekcie

BUILDING INFORMATION MANAGEMENT

ZARZĄDZAMY DANYMI W CELU ZWIĘKSZENIA DODATKOWEJ WARTOŚCI PROJEKTU W CIĄGU CAŁEGO CYKLU ŻYCIA AKTYWÓW

Zarządzanie aplikacjami
Zarządzanie danymi projektu
Zarządzanie interakcjami i interfejsami

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROGRAMAMI

ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI OD POCZĄTKOWEGO POMYSŁU DO PERFEKCJI OPERACYJNEJ

Zarządzanie umowami
Koordynacja uczestników projektu
Zarządzanie zakresem pracy
Kontrola jakości
Zarządzanie budżetem
Zarządzanie zasobami
Ocena ryzyka