DORADZTWO

DIGITALIZACJA I KONSULTACJA BIM

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM OTWORZYĆ ŚWIAT DIGITALIZACJI Z ROZWIĄZANIAMI STRATEGICZNYMI

Określanie potrzeb biznesowych
Budowanie procesów biznesowych
Budowa strategii i algorytmu digitalizacji
Strategia modelowania informacji o budynku (BIM)
Wdrażanie procesów BIM

MONITOROWANIE WYKORZYSTANIA KREDYTÓW NA ZAINTERESOWANIE INWESTORÓW

POMAGAMY INWESTOROM I MFO W MONITOROWANIU INWESTYCJI ZGODNIE Z RZECZYWISTYM POSTĘPOWANIEM PRACY I WARUNKAMI RYNKOWYMI

Zarządzanie umowami
Kontrola zakresu pracy
Szacowanie kosztów
Kontrola przepływów pieniężnych i rachunków
Przeprowadzanie procedur zamówień i przetargów
Zarządzanie ryzykiem

ANALIZA TECHNICZNA I OCENA AKTYWÓW

ZAPEWNIAMY AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT TECHNICZNYCH, PRAWNYCH I OGÓLNYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH TERENÓW ZIEMNYCH PRZED KOŃCOWYM ROZWIĄZANIEM INWESTYCYJNYM

Studium wykonalności
Wyszukiwanie i ocena działek
Dostępność dokumentacji zezwalającej
Dane i historia własności
Ocena logistyki
Warunki glebowe
Dostępność niezbędnych narzędzi (Dostępność niezbędnej komunikacji inżynierskiej)
Ocena oddziaływania na środowisko
Oszacowanie kosztów
Obliczanie kosztów kapitałowych i operacyjnych, ocena cyklu życia