NADZÓR BUDOWLANY

BIM ZARZĄDZANIE PLACEM BUDOWY

ZARZĄDZAMY PLACAMI BUDOWY, STOSUJĄC TECHNOLOGIE BIM ABY ZAPEWNIĆ PRZEJRZYSTOŚĆ, DOTRZYMANIE HARMONOGRAMU, JAKOśCI, A TAKżE POGLĄDOWOŚĆ

3D-kontrola i planowanie
Weryfikacja planów konstrukcyjnych
Planowanie zagospodarowania terenu obiektu
Śledzenie postępu prac na budowie
Dokumentacja wykonawcza (aktualizacja modelu)

POMOC BIURA PROJEKTU NA BUDOWIE

NASI INŻYNIEROWIE NADZORUJĄ PRACĘ NA STRONIE BUDOWLANEJ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W TRAKCIE CAŁEGO PROCESU REALIZACJI PROJEKTU

Nadzór autorski
Zarządzanie zmianami
Inżynieria wartości

NADZÓR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

NADZORUJEMY PRACĘ NA PLACU BUDOWY

Planowanie
Monitorowanie postępu prac
Kontrola jakości
Kontrola kosztów
Dotrzymanie przepisów BHP