Materiały budowlane
Produkcja cementu
Dobra konsumpcyjne i elektronika
Zakłady produkcyjne I montażowe
Inżynieria mechaniczna
Fabryki opon
Przemysł stalowy
PRZEMYSŁ

Produkcja rolnicza
Produkcja oleju i tłuszczu
Produkty mleczne i żywność dla niemowląt
Słodycze i czekolada
Przetwarzanie mięsa
Napoje i browary
Produkty odżywcze
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

Centra handlowe
Budynki biurowe
Nieruchomość mieszkalna
Handel detaliczny
NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNE

Centra logistyczne
Chłodnie składowe
Lotniska
Zaopatrzenie w wodę
i ochrona środowiska
INFRASTRUKTURA