Oleg MoskalenkoDyrektor

LinkedIn

Ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu, zarządzaniu projektami i zarządzaniu biurem inżynierskim w międzynarodowej firmie doradczej i inżynieryjnej.

Zarządzanie i kontrola wielodyscyplinarnego zespołu inżynierów (łącznie do 40 inżynierów procesowych, projektantów, architektów systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, zasilania elektrycznego i automatyzacji).

Duże doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu inżynieryjnym wielodyscyplinarnych dużych międzynarodowych projektów z zakresu projektowania i doradztwa: przemysł, żywność i rolnictwo, infrastruktura, produkcja chemiczna, energetyka, metalurgia, sektor naftowy i gazowy, itp.