Construction site with Tebin

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy niezależnym międzynarodowym dostawcą usług inżynieryjnych. Pomagamy naszym klientom w rozwoju biznesu dzięki sile innowacji. Nasze multidyscyplinarne usługi inżynieryjne oparte na BIM to główne zasady optymalizacji jakości, czasu i budżetu celów naszych klientów.

TEBIN to profesjonalny zespół współpracowników, którzy pracują razem od ponad 10 lat. Z entuzjazmem podchodzimy do pomysłu, oferujemy elastyczne i optymalne rozwiązania, a także stosujemy innowacyjne podejścia. Zapewniamy multidyscyplinarne usługi inżynieryjne na całym świecie bez granic i barier komunikacyjnych. Zapewniamy zintegrowane projektowanie i koordynujemy wszystkie procesy za pomocą modelowania informacji o budynku (BIM).

OD POMYSŁU DO DOSKONAŁOśCI OPERACYJNEJ

RYNKI

DODATKOWE KORZYśCI DLA KLIENTÓW

Dbamy o znaczenie Twojego projektu i biznesu

Nasz klient to priorytet
Indywidualne podejście
Wysoki poziom zaufania
Zasady etyki biznesu

Optymalizujemy Twój budżet

Do 10% oszczędności wartości kontraktu dzięki wczesnemu wykrywaniu kolizji
Do 40% eliminacjI nieprzewidzianych w budżecie zmian
Do 20% redukcji kosztów projektowania
Do 50% redukcji kosztów robót dodatkowych

Oszczędzamy Twój czas

Do 10% redukcji czasu realizacji projektu
Do 30% redukcji czasu projektowania
Do 80% redukcji czasu na kosztorysowanie
Ograniczenie opóźnień w pracy podczas przebudowy i modernizacji

Stosujemy najlepsze innowacyjne podejścia dla zapewnienia jakości

Korekta błędów przed rozpoczęciem budowy
Projektowanie bez interdyscyplinarnych błędów i kolizji
Brak bezpośrednich strat podczas budowy
Określanie zakresu pracy i ocena wartości z dokładnością do 3%
Wizualizacja decyzji projektowych
Szerokie możliwości dla rzeczywistości wirtualnej (VR)

Wierzymy w siłę współpracy

Wysoki poziom interdyscyplinarnej koordynacji wszystkich uczestników projektu
Wspólna praca w jednym centralnym modelu
Optymalne zarządzanie przestrzenią i ciągłe monitorowanie zmian
Bieżące informacje dostępne dla wszystkich uczestników projektu w jednej bazie danych

Wierzymy w siłę innowacji i technologii

Cyfrowa transformacja budynków i konstrukcji inżynierskich
Zarządzanie i modelowanie informacji o budynku (BIM)
Przygotowanie profesjonalnego systemu zarządzania obiektem

Patrzenie w przyszłość:
Big Data, Chmura publiczna, Internet rzeczy (IoT)
Czwarta rewolucja przemysłowa, inteligentne fabryki i budynki, zdalna i intelektualna obsługa
Rzeczywistość wirtualna (VR), robotyka, drony
Mobilny Internet i aplikacje

Najwyższy priorytet

Dbamy o znaczenie Twojego projektu i biznesu

Nasz klient to priorytet
Indywidualne podejście
Wysoki poziom zaufania
Zasady etyki biznesu

Redukcja kosztów

Optymalizujemy Twój budżet

Do 10% oszczędności wartości kontraktu dzięki wczesnemu wykrywaniu kolizji
Do 40% eliminacjI nieprzewidzianych w budżecie zmian
Do 20% redukcji kosztów projektowania
Do 50% redukcji kosztów robót dodatkowych

Przestrzeganie harmonogramu

Oszczędzamy Twój czas

Do 10% redukcji czasu realizacji projektu
Do 30% redukcji czasu projektowania
Do 80% redukcji czasu na kosztorysowanie
Ograniczenie opóźnień w pracy podczas przebudowy i modernizacji

Wysoka jakość

Stosujemy najlepsze innowacyjne podejścia dla zapewnienia jakości

Korekta błędów przed rozpoczęciem budowy
Projektowanie bez interdyscyplinarnych błędów i kolizji
Brak bezpośrednich strat podczas budowy
Określanie zakresu pracy i ocena wartości z dokładnością do 3%
Wizualizacja decyzji projektowych
Szerokie możliwości dla rzeczywistości wirtualnej (VR)

Współpraca

Wierzymy w siłę współpracy

Wysoki poziom interdyscyplinarnej koordynacji wszystkich uczestników projektu
Wspólna praca w jednym centralnym modelu
Optymalne zarządzanie przestrzenią i ciągłe monitorowanie zmian
Bieżące informacje dostępne dla wszystkich uczestników projektu w jednej bazie danych

Digitalizacja

Wierzymy w siłę innowacji i technologii

Cyfrowa transformacja budynków i konstrukcji inżynierskich
Zarządzanie i modelowanie informacji o budynku (BIM)
Przygotowanie profesjonalnego systemu zarządzania obiektem

Patrzenie w przyszłość:
Big Data, Chmura publiczna, Internet rzeczy (IoT)
Czwarta rewolucja przemysłowa, inteligentne fabryki i budynki, zdalna i intelektualna obsługa
Rzeczywistość wirtualna (VR), robotyka, drony
Mobilny Internet i aplikacje

POLITYKA FIRMY

MISJA

Jesteśmy niezależnym międzynarodowym dostawcą usług inżynieryjnych. Pomagamy naszym klientom w rozwoju biznesu dzięki sile innowacji.

Nasze multidyscyplinarne usługi inżynieryjne oparte na BIM to główne zasady optymalizacji jakości, czasu i budżetu celów naszych klientów.

CEL

Naszym globalnym celem jest digitalizacja świata inżynierii poprzez cyfrową transformację rozwiązań technicznych, budynków i konstrukcji, zarządzanie aktywami w całym cyklu życia

NASZE WARTOŚCI

Innowacje

Wierzymy w siłę innowacji. Jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy pełni entuzjazmu, wykorzystujemy nowoczesne technologie cyfrowe i innowacyjne podejścia do realizacji naszych projektów

Współpraca

Nie mamy barier komunikacyjnych ani międzykulturowych. Korzystamy z nowoczesnych technologii w zarządzaniu i komunikacji

Globalność

Nie mamy żadnych granic i limitów. Realizujemy projekty na całym świecie na podstawie międzynarodowych zasad biznesowych i szanujemy lokalne prawa i tradycje

Zaufanie

Nasi klienci mogą być pewni nas. Przejrzystość relacji to jedna z naszych podstawowych zasad etycznego zarządzania firmą

Niezawodność

Zapewniamy wysoką jakość i spełniamy oczekiwania klientów. Podejście zespołowe do pracy łączy nasze najlepsze kompetencje

Odpowiedzialność

Realizujemy projekty inwestycyjne od pomysłu do efektywnego działania. Rozumiemy potrzeby inwestorów i zapewniamy ciągłe wsparcie

high-tech TEBIN

HISTORIA

Zespół inżynierów i konsultantów, którzy wcześniej pracowali w zarządzie i na kluczowych stanowiskach w znanej międzynarodowej firmie, postanowił założyć nową firmę high-tech TEBIN, aby stworzyć nowy poziom usług w dziedzinie inżynierii i doradztwa.

Widzimy rynek naszych usług i czujemy się odpowiedzialni wobec naszych klientów, z którymi pracujemy od wielu lat. Zainwestowaliśmy w relacje pomiędzy sobą, aby zrozumieć wzajemne oczekiwania, potrzeby, wymagania korporacyjne i standardy. Wiemy, że nasi klienci i inwestorzy potrzebują wysokiego profesjonalnego wsparcia inżynierów i konsultantów.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy pracują razem od 10 lat w projektach inżynieryjnych i konsultingowych realizowanych w Europie Wschodniej i krajach WNP. Nasze doświadczenie obejmuje szeroką gamę pomyślnie zrealizowanych projektów inwestycyjnych z pełnym cyklem – od pomysłu początkowego do doskonałości operacyjnej w różnych sektorach.